Заповеди

Заповед 3692/26.10.2023 г. за определяне границите на районите, включени в системата за организирано поддържане на чистотата през 2024 г.

Заповед 3529/11.10.2022 г. за определяне границите на районите, включени в системата на организирано поддържане на чистотата през 2023 г.

Заповед 3147/28.10.2021 г. за определяне границите на районите, включени в системата на организирано поддържане на чистотата през 2022 г.

Заповед 2899/28.10.2020 г. за определяне границите на районите, включени в системата на организирано поддържане на чистотата през 2021 г.

Заповед 3232/24.10.2019 г. за определяне границите на районите, включени в системата на организирано поддържане на чистотата през 2020 г.

Заповед 3117/31.10.2018 г. за определяне границите на районите, включени в системата на организирано поддържане на чистотата през 2019 г.

Заповед №3416/07.12.2017г. Заповед за забрана относно землище на кв.Банево