Заповеди на кмета

ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА НОМЕРАЦИЯТА И АДРЕСА ОБРАЗУВАНАТА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ НА МОТОРЕН КОРАБ - М/К "ДРУЖБА", ПРИСТАНИЩЕ НА ДОМУВАНЕ-ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТАТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПЛАКАТИ, РЕКЛАМИ, ОБРЪЩЕНИЯ И ДРУГИ АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ