Заповеди на кмета

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВРЕМЕТО ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС С ПОДВИЖНИ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /ПСИК/

ЗАПОВЕД ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ № 02-04-00-338 МБАЛ „Д-Р МАДЖУРОВ, ГР. БУРГАС, К-С. „ЗОРНИЦА“, С/У БЛ. 15 И № 02-04-00-339 НА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ЛАЙФ ХОСПИТАЛ“ ЕООД

ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА НОМЕРАЦИЯТА И АДРЕСА НА ОБРАЗУВАНАТА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ НА МОТОРЕН КОРАБ „ДРУЖБА“ С IMO 9031698, ФЛАГ БЪЛГАРИЯ, ПРИСТАНИЩЕ НА ДОМУВАНЕ - ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

ЗАПОВЕД ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ТРИ ПОДВИЖНИ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА НОМЕРАЦИЯТА И АДРЕСА НА ОБРАЗУВАНАТА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ В МБАЛ „СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД, ГР. БУРГАС

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТАТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПЛАКАТИ, РЕКЛАМИ, ОБРЪЩЕНИЯ И ДРУГИ АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ