ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА

ЗАПОВЕД ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ № 02-04-00-338 НА МБАЛ „Д-Р МАДЖУРОВ“ И ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ № 02-04-00-339 НА МБАЛ "ЛАЙФ ХОСПИТАЛ"

ЗАПОВЕД ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ТРИ ПОДВИЖНИ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА НОМЕРАЦИЯТА И АДРЕСА НА ОБРАЗУВАНАТА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ НА МОТОРЕН КОРАБ „ДРУЖБА“ С IMO 9031698, ФЛАГ БЪЛГАРИЯ, ПРИСТАНИЩЕ НА ДОМУВАНЕ - ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТАТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПЛАКАТИ, РЕКЛАМИ, ОБРЪЩЕНИЯ И ДРУГИ АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ