ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА

ЗАПОВЕД №3246/11.11.2016г. ЗАКРИВАНЕ на избирателна секция № 02-04-00-339 Многопрофилна болница за активно лечение „Лайф хоспитал“ ЕООД, гр.Бургас

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЯСНИТЕЛНАТА КАМПАНИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТАТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПЛАКАТИ, РЕКЛАМИ, ОБРЪЩЕНИЯ И ДРУГИ АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ