ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА

ЗАПОВЕД ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ 337 и 339 - Санататориум в кв.Ветрен и МБАЛ "Лайф хоспитал"ЕООД

ЗАПОВЕД ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ПОДВИЖНА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /ПСИК/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ МЕСТАТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПЛАКАТИ, РЕКЛАМИ, ОБРЪЩЕНИЯ И ДРУГИ АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ