ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ МЕСТАТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПЛАКАТИ, РЕКЛАМИ, ОБРЪЩЕНИЯ И ДРУГИ АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ