Заповеди на кмета

 

 

ЗАПОВЕД ЗА ОБРАЗУВАНЕ ПОДВИЖНА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА ИЛИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИЗОЛАЦИЯ

ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА НОМЕРАЦИЯТА И АДРЕСИТЕ НА ОБРАЗУВАНИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ В COVID ОТДЕЛЕНИЯТА НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ПОДВИЖНА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /ПСИК/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТАТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПЛАКАТИ, РЕКЛАМИ, ОБРЪЩЕНИЯ И ДРУГИ АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ