Заповеди на кмета

ЗАДПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗУВАНИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ В COVID ОТДЕЛЕНИЯТА НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ПОДВИЖНА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /ПСИК/ ЗА ИЗБИРАТЕЛИ ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА ИЛИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИЗОЛАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА НОМЕРАЦИЯТА И АДРЕСА ОБРАЗУВАНАТА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ НА МОТОРЕН КОРАБ - М/К "ДРУЖБА", ПРИСТАНИЩЕ НА ДОМУВАНЕ-ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

ЗАПОВЕД ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ПОДВИЖНИ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /ПСИК/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТАТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПЛАКАТИ, РЕКЛАМИ, ОБРЪЩЕНИЯ И ДРУГИ АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ