Заповеди на кмета

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТАТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПЛАКАТИ, РЕКЛАМИ, ОБРЪЩЕНИЯ И ДРУГИ АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ МЯСТОТО ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК