Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС

ЗАЯВЛЕНИЕ
за гласуване с подвижна избирателна кутия в
изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето

(по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и чл. 28, ал. 3 от Закона за мерките и
действията по време на извънредното положение, обявено с решение на
Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците)Постоянен адресНастоящ адрес(Полетата Телефон и E-mail са необходими с оглед уведомяване на избирателя за включването му в избирателен списък за гласуване с подвижна избирателна кутия)