Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация

Размер на шрифта: A A A Назад

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация

Информация

Приложение № 1 към Решение № 350-НС от 30.06.2021 г.

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето

Заявленията се подават от 01 юли 2021 г. до 10 юли 2021 г., включително.

Заявлението може да бъде подадено от:

  • Избирателите поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, желаят да гласуват и имат постоянен адрес в Община Бургас.

Важно!!!

Избирателите поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, които са подали заявление за гласуване с  подвижна избирателна кутия Приложение №14-НС, и отговарят едновременно на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания и в секция за гласуване на избиратели поставени под задължителна карантина или изолация, гласуват само във секцията за  гласуване на избиратели под карантина или изолация.

 

Заявленията са на разположение в Центъра за административно обслужване на Община Бургас - ул."Александровска" №26, в Центровете за административни услуги - "Приморие", "Зора", "Изгрев", "Освобождение", "Възраждане" и "Долно Езерово", в кметствата и кметските наместничества на Община Бургас, както и на интернет страницата на Община Бургас – Приложение № 1 Решение № 350-НС от 30.06.2021 г./ и на страницата на Централната избирателна комисия /ЦИК/.

Заявленията следва да бъдат подписани лично от избирател, могат да бъдат подадени от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс, е-мейл, по електронна поща /не се изисква квалифициран електронен подпис/, като електронно заявление подадено чрез електронната платформа на Община Бургас на ЦИК,

Важно!!!

Във всяко заявление следва да има вписан телефон и е-мейл за обратна връзка с избирател;

Гражданите могат да подават горепосоченото заявление:

• попълнено заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощат на адрес гр. Бургас ул. „Александровска” № 26,
• по факс - 056 840201;
• през интернет страницата на общината: https://burgas.auslugi.com/
• сканирани копия на саморъчно подписани заявления, изпратени по електронна поща на адрес: [email protected].

- На безплатен телефон на Община Бургас - Тел: 0800 1 9188, който е безплатен за цялата страна

- в Центъра за административно обслужване на адрес гр. Бургас ул. „Александровска” № 26, на гишета № 1 - № 3 – дирекция  „Гражданска регистрация на населението“

  • всеки работен ден от 08.30  до 18.00 часа;
  • всички почивни дни до 10.07.2021 г.  от 09.00 до 17.00 часа включително.

- в Центровете за административни услуги - "Приморие", "Зора", "Изгрев", "Освобождение", "Възраждане" и "Долно Езерово"
- в кметствата и кметските наместничества на Община Бургас;

  • всеки работен ден от 08.30  до 17.15 часа
  • в кметствата и кметските наместничества: всеки работен ден от 08.30  до 17.15 часа