Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в частичните избори на 27 февруари 2022 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация