ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛИ, ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА ИЛИ ИЗОЛАЦИЯ

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация

Съгласно РЕШЕНИЕ №1460-НС от 22.09.2022г. на ЦИК.

ИНФОРМАЦИЯ

Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, гласуват с подвижна избирателна кутия при спазване на всички противоепидемични мерки, на адреса, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация.

Заявленията за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на общината/кметството или кметският наместник, в периода от 26 септември до изборния ден включително.

Заявлението за избиратели поставени под задължителна карантина или изолация) се подава по един от следните начини:

  • саморъчно подписано от избирателя и подадено до общинският център/кметство или Център за административни услуги, от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя, по пощата или по факс;
  • заявление, подадено на е-мейл: [email protected] или на интернет страницата за електронни услуги на Община Бургас: https://auslugi.com/public/home/burgas/index на общината, без да се изисква квалифициран електронен подпис.

Важно!!!

Избирателите поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, които са подали заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия, и отговарят едновременно на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания и в секция за гласуване на избиратели поставени под задължителна карантина или изолация, гласуват само във секцията за гласуване на избиратели под карантина или изолация.

Заявленията са на разположение в Центъра за административно обслужване на Община Бургас - ул."Александровска" №26, в Центровете за административни услуги - "Приморие", "Зора", "Изгрев", "Освобождение", "Възраждане" и "Долно Езерово", в кметствата и кметските наместничества на Община Бургас.

Във всяко заявление следва да има вписан телефон и е-мейл за обратна връзка.

  • попълнено заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата подадено на е-мейл: [email protected];
  • безплатен телефон на Община Бургас - 0800 1 9188 от 8.30 – 17.00 часа;
  • телефони за връзка: 056 907 311; 056 907 312; 056 907 524; 056 907 526;

Гражданите могат да подават горепосочените заявления:

  • в Центъра за административно обслужване на ул. „Александровска” № 26, на гишета № 1 - № 3 – дирекция „Гражданска регистрация на населението“

всеки работен ден от 08.30 до 18.00 часа;

в Центровете за административни услуги - "Приморие", "Зора", "Изгрев", "Освобождение", "Възраждане" и "Долно Езерово"

  • в кметствата и кметските наместничества на Община Бургас;

всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа