Здравеопазване и социални дейности

Здравен каталог
Здравен каталог

Здравен каталог

Общински лечебни заведения
Общински лечебни заведения

Общински лечебни заведения

Детски ясли
Детски ясли

Детски ясли

Социални звена
Социални звена

Социални звена

Меню на Домашен социален патронаж
Меню на Домашен социален патронаж

Меню на Домашен социален патронаж

Администрация

Михаил Ненов

Заместник-кмет "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики"
тел. 056 907 371
e-mail: [email protected]

ул. Александровска 26
ет. 3, ст. 308

Новини от Здравеопазване и социални дейности

Подкрепете концепцията „Нов модел на интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“

Подкрепете концепцията „Нов модел на интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“

Подкрепете регионалната концепция с водещ партньор Община Бургас - „Нов модел на интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“. Проектната идея обединява - 18 общини, 9 държавни и общински…

Подкрепа на бургаския проект за интегрирана детска здравна грижа в Стара Загора, Казанлък и Нова Загора

Подкрепа на бургаския проект за интегрирана детска здравна грижа в Стара Загора, Казанлък и Нова Загора

Проектът на Община Бургас за нов модел на интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион получи подкрепата на гражданите на Стара Загора, Казанлък и Нова Загора. Той бе представен…

Местната комисия за борба с трафика на хора проведе специализирано обучение за социални работници

Местната комисия за борба с трафика на хора проведе специализирано обучение за социални работници

Местната комисия за борба с трафика на хора в Бургас проведе обучение за социални работници от областта на тема:  „Идентификация, насочване и подкрепа на пострадали от трафик на хора с…Обяви и съобщения

Анализ на потребностите на Община Бургас от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

На основание  чл. 49, ал.2 от Нарадба за планирането на социалните услуги, във връзка с чл.46, ал.1, Община Бургас публикува Анализ на…

Конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица от рискови групи“ с основни дейности: „информиране и консултиране

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание чл. 64 от Закона за социалните услуги и чл. 91, ал. 2 от Правилника за прилагане…