Здравеопазване

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение за обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Основен ремонт и саниране на сградата на Детска ясла № 5, к/с „Лазур" до бл. 24, град Бургас"


СЪОБЩЕНИЕ

Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП, уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: " Основен ремонт и саниране на сградата на Детска ясла № 5, к/с "Лазур" до бл. 24, град Бургас", че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица, ще бъдат отворени и оповестени на 14.09.2010 г. /вторник/ от 14,00 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща се на ул. "Александровска" № 26, ет. 1, заседателна зала.