Бюджет 2021 г., приет с решение по т.21 от Протокол № 20/23.02.2021 г. и 24.02.2021 г. на Общински съвет - Бургас

Font size: A A A back
Wednesday, 10 March 2021
Posted by: Димитринка Костадинова

Файлове:

Бюджет 2021 - Решение на ОС - Бургас.docx

БЮДЖЕТ 2021.xlsx

Разчет на капиталови разходи за 2021г_ - Община Бургас.xlsx

Приложенията.pdf

Download as PDFDownload as PDF Views: 2057 Last changed: 13:33:01, 10 March 2021