Бюджет 2021 г., приет с решение по т.21 от Протокол № 20/23.02.2021 г. и 24.02.2021 г. на Общински съвет - Бургас

Wednesday, 10 March 2021
Posted by: Димитринка Костадинова

Файлове:

Download as PDFDownload as PDF Views: 2136 Last changed: 13:33:01, 10 March 2021