ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021 Г. - 31.12.2021 Г.

Font size: A A A back
Wednesday, 3 August 2022
Posted by: Димитринка Костадинова

Файлове:

Презентация - год_отчет към 31_12_2021 г_.pdf

ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г_ – ОБОБЩЕН.pdf

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮЖДЕТА ЗА 2021 Г_-ОБОБЩЕН.pdf

Download as PDFDownload as PDF Views: 275 Last changed: 17:10:45, 31 October 2022