Aids available to the municipality

ПОМОЩНИ СРЕДСТВА С КОИТО ОБЩИНАТА РАЗПОЛАГА