АКТУАЛНИ МЕРКИ

Министерството на иновациите и растежа стартира издаването на Стартъп виза

Министерството на иновациите и растежа (МИР) започва процеса по издаването на удостоверение за високотехнологичен и иновативен проект или т.нар. Стартъп виза. Подаване на документите и кандидатстване може да се направи през платформата СУНИ (Система за управление на национални инвестиции) на адрес - https://enims.egov.bg/en/s/Procedure/Info/5709a9a2-92b2-452c-8689-a6114f2dee43, чрез електронен подпис. Стартъп визата представлява удостоверение,…

Read more