АЛГОРИТЪМ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ на НПО