Анализ на потребностите на Община Бургас от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

Font size: A A A back
Posted on: Wednesday, 11 October 2023, 00:00
Valid till: Saturday, 11 November 2023, 00:00

На основание  чл. 49, ал.2 от Нарадба за планирането на социалните услуги, във връзка с чл.46, ал.1, Община Бургас публикува Анализ на потребностите на Община Бургас от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

Преложения по представения анализ могат да бъдат изпращани в срок до 11.11.2023 г. /събота/ на e-mail: [email protected].

Общественото обсъждане на Анализа на потребностите на Община Бургас от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет ще се проведе на 07.11.2023 г. /вторник/ от 17 ч. в Заседателната зала на Община Бургас, находяща се на адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26, ет. 1.

Файлове:

Анализ-Община Бургас.docx
Номер: Анализ-Община Бургас.docx
Дата: 11.10.2023 / 09:16

NEW_KARTA.xlsx
Номер: NEW_KARTA.xlsx
Дата: 11.10.2023 / 09:16

Download as PDFDownload as PDF Views: 509 Last changed: 11:45:56, 12 October 2023