До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ II-364, УПИ III-365 и УПИ XXI-380, кв.50 по плана на кв.„Рудник-Черно море“

Font size: A A A back
Posted on: Thursday, 8 September 2022, 00:00
Valid till: Thursday, 22 September 2022, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 335 Last changed: 10:34:45, 08 September 2022