Конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица от рискови групи“ с основни дейности: „информиране и консултиране

Font size: A A A back
Posted on: Monday, 29 May 2023, 14:22
Valid till: Wednesday, 28 June 2023, 00:00

Файлове:

Декларация-прилож 4-ЦСРИ.docx
Номер: Декларация-прилож 4-ЦСРИ.docx
Дата: 29.05.2023 / 15:44

Техническо предложение.doc
Номер: Техническо предложение.doc
Дата: 29.05.2023 / 15:44

Проект на договор+ЦСРИ.doc
Номер: Проект на договор+ЦСРИ.doc
Дата: 29.05.2023 / 15:44

Декларация-прилож 5-ЦСРИ.docx
Номер: Декларация-прилож 5-ЦСРИ.docx
Дата: 29.05.2023 / 15:44

СПРАВКА-квалиф_ и управл_ЦСРИ-Приложение 1.docx
Номер: СПРАВКА-квалиф_ и управл_ЦСРИ-Приложение 1.docx
Дата: 29.05.2023 / 15:44

Обява.docx
Номер: Обява.docx
Дата: 29.05.2023 / 15:44

Финансово предложение.xls
Номер: Финансово предложение.xls
Дата: 29.05.2023 / 15:44

Download as PDFDownload as PDF Views: 373 Last changed: 15:44:38, 29 May 2023