Конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица пострадали от насилие“ с основни дейности: „информиране и консултиране

Posted on: Tuesday, 27 June 2023, 17:00
Valid till:

Файлове:

Финансово предложение.xls
Номер: Финансово предложение.xls
Дата: 29.05.2023 / 15:42

Обява+Конкурс+ЦСРИ+Пострадали+Насилие.docx
Номер: Обява+Конкурс+ЦСРИ+Пострадали+Насилие.docx
Дата: 29.05.2023 / 15:42

Декларация-прилож 4-ЦСРИ.docx
Номер: Декларация-прилож 4-ЦСРИ.docx
Дата: 29.05.2023 / 15:42

СПРАВКА-квалиф_ и управл_ЦСРИ-Приложение 1.docx
Номер: СПРАВКА-квалиф_ и управл_ЦСРИ-Приложение 1.docx
Дата: 29.05.2023 / 15:42

Декларация-прилож 5-ЦСРИ.docx
Номер: Декларация-прилож 5-ЦСРИ.docx
Дата: 29.05.2023 / 15:42

Проект на договор+ЦСРИ.doc
Номер: Проект на договор+ЦСРИ.doc
Дата: 29.05.2023 / 15:42

Техническо предложение.doc
Номер: Техническо предложение.doc
Дата: 29.05.2023 / 15:42

Download as PDFDownload as PDF Views: 423 Last changed: 15:42:56, 29 May 2023