Обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително с оператор „КЕРАМИКА БУРГАС“ АД

Font size: A A A back
Posted on: Wednesday, 8 December 2021, 00:00
Valid till: Sunday, 9 January 2022, 00:00

Файлове:

2020 ЗКР KERAMIKA_ - от27_07_20 _docx-допълнено.pdf
Номер: 2020 ЗКР KERAMIKA_ - от27_07_20 _docx-допълнено.pdf
Дата: 16.12.2021 / 16:21

Download as PDFDownload as PDF Views: 941 Last changed: 11:20:51, 23 December 2021