Община Бургас обявява издадени заповеди за принусително преместване на ИУ МПС

Font size: A A A back
Posted on: Friday, 18 February 2022, 00:00
Valid till: Friday, 4 March 2022, 00:00

Файлове:

ОБЯВА ЗАПОВЕД 219.docx
Номер: ОБЯВА ЗАПОВЕД 219.docx
Дата: 18.02.2022 / 09:54

ОБЯВА ЗАПОВЕД 202.docx
Номер: ОБЯВА ЗАПОВЕД 202.docx
Дата: 18.02.2022 / 09:54

ОБЯВА ЗАПОВЕД 200.docx
Номер: ОБЯВА ЗАПОВЕД 200.docx
Дата: 18.02.2022 / 09:54

ОБЯВА ЗАПОВЕД 215.docx
Номер: ОБЯВА ЗАПОВЕД 215.docx
Дата: 18.02.2022 / 09:54

ОБЯВА ЗАПОВЕД 205.docx
Номер: ОБЯВА ЗАПОВЕД 205.docx
Дата: 18.02.2022 / 09:54

ОБЯВА ЗАПОВЕД 211.docx
Номер: ОБЯВА ЗАПОВЕД 211.docx
Дата: 18.02.2022 / 09:54

ОБЯВА ЗАПОВЕД 217.docx
Номер: ОБЯВА ЗАПОВЕД 217.docx
Дата: 18.02.2022 / 09:54

ОБЯВА ЗАПОВЕД 206.docx
Номер: ОБЯВА ЗАПОВЕД 206.docx
Дата: 18.02.2022 / 09:54

ОБЯВА ЗАПОВЕД 213.docx
Номер: ОБЯВА ЗАПОВЕД 213.docx
Дата: 18.02.2022 / 09:54

ОБЯВА ЗАПОВЕД 209.docx
Номер: ОБЯВА ЗАПОВЕД 209.docx
Дата: 18.02.2022 / 09:54

ОБЯВА ЗАПОВЕД 212.docx
Номер: ОБЯВА ЗАПОВЕД 212.docx
Дата: 18.02.2022 / 09:54

ОБЯВА ЗАПОВЕД 216.docx
Номер: ОБЯВА ЗАПОВЕД 216.docx
Дата: 18.02.2022 / 09:54

ОБЯВА ЗАПОВЕД 201.docx
Номер: ОБЯВА ЗАПОВЕД 201.docx
Дата: 18.02.2022 / 09:54

ОБЯВА ЗАПОВЕД 207.docx
Номер: ОБЯВА ЗАПОВЕД 207.docx
Дата: 18.02.2022 / 09:54

ОБЯВА ЗАПОВЕД 203.docx
Номер: ОБЯВА ЗАПОВЕД 203.docx
Дата: 18.02.2022 / 09:54

ОБЯВА ЗАПОВЕД 204.docx
Номер: ОБЯВА ЗАПОВЕД 204.docx
Дата: 18.02.2022 / 09:54

ОБЯВА ЗАПОВЕД 210.docx
Номер: ОБЯВА ЗАПОВЕД 210.docx
Дата: 18.02.2022 / 09:54

ОБЯВА ЗАПОВЕД 208.docx
Номер: ОБЯВА ЗАПОВЕД 208.docx
Дата: 18.02.2022 / 09:54

Download as PDFDownload as PDF Views: 1084 Last changed: 10:25:43, 21 February 2022