Община Бургас обявява конкурс за избор на частен доставчик, притежаващ управленски капацитет и материална база, обзавеждане и оборудване за разкриване на социалната услуга „Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с увреждания“ (с приоритет аутистичен

Posted on: Tuesday, 31 October 2023, 17:13
Valid till: Monday, 18 December 2023, 00:00

Файлове:

Приложение 1 справка-квалиф_ и управл_.docx
Номер: Приложение 1 справка-квалиф_ и управл_.docx
Дата: 01.11.2023 / 17:11

Приложение 2 техническо предложение.doc
Номер: Приложение 2 техническо предложение.doc
Дата: 01.11.2023 / 17:11

Приложение 3 финансово предложение.xls
Номер: Приложение 3 финансово предложение.xls
Дата: 01.11.2023 / 17:11

Приложение 4.docx
Номер: Приложение 4.docx
Дата: 01.11.2023 / 17:11

Приложение 5.docx
Номер: Приложение 5.docx
Дата: 01.11.2023 / 17:11

Приложение 6 Методика.docx
Номер: Приложение 6 Методика.docx
Дата: 01.11.2023 / 17:11

Проект на договор.doc
Номер: Проект на договор.doc
Дата: 01.11.2023 / 17:11

Download as PDFDownload as PDF Views: 409 Last changed: 17:11:45, 01 November 2023