Обява за избор на лице по чл.20, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за управление на отпадъците за „Организиране на дейностите по събиране, съхраняване, транспортиране и предаването за последващо третиране, вкл. оползотворяване на излезлите от употреба моторни

Posted on: Friday, 22 March 2024, 09:34
Valid till: Wednesday, 24 April 2024, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 126 Last changed: 09:35:57, 22 March 2024