Обява за избор на лице по чл.20, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за управление на отпадъците за „Организиране на разделно събиране, съхраняване, транспортиране и предаване за повторна употреба и/или оползотворяване на излезли от употреба гуми на територията на

Posted on: Wednesday, 10 April 2024, 12:00
Valid till: Friday, 19 April 2024, 12:10
Download as PDFDownload as PDF Views: 154 Last changed: 12:10:35, 10 April 2024