Обява за избор на лице по чл.20, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за управление на отпадъците за „Организиране на система за разделно събиране, съхраняване, транспортиране и предаване за повторна употреба и/или оползотворяване на излезли от употреба масла на т

Posted on: Friday, 22 March 2024, 09:36
Valid till: Wednesday, 24 April 2024, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 157 Last changed: 12:04:10, 22 March 2024