Определяне периода и териториите в град Бургас, в които се забраняват извършването на строителни и монтажни работи, по смисъла на чл. 15 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/

Font size: A A A back
Posted on: Tuesday, 13 April 2021, 00:00
Valid till: Sunday, 12 September 2021, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 1627 Last changed: 15:00:35, 11 May 2021