ПОКАНА за обеществено обсъждане на предложеие за изменение на регулацията (ПУП-ПР ) на парк "Света Троица"-Бургас

Font size: A A A back
Posted on: Wednesday, 10 August 2022, 10:45
Valid till: Tuesday, 16 August 2022, 16:00

Файлове:

1 ИЗВАДКА НА ДЕЙСТВАЩ ПУП.pdf
Номер: 1 ИЗВАДКА НА ДЕЙСТВАЩ ПУП.pdf
Дата: 10.08.2022 / 10:46

2 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПУП-ПР.pdf
Номер: 2 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПУП-ПР.pdf
Дата: 10.08.2022 / 10:46

3 ИЗМЕМЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ.pdf
Номер: 3 ИЗМЕМЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ.pdf
Дата: 10.08.2022 / 10:46

Download as PDFDownload as PDF Views: 183 Last changed: 10:48:57, 10 August 2022