ПОКАНА за публично обсъждане на Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас

Font size: A A A back
Posted on: Thursday, 22 June 2023, 14:14
Valid till: Tuesday, 4 July 2023, 17:30
Download as PDFDownload as PDF Views: 723 Last changed: 16:42:31, 28 June 2023