Поправка на фактическа грешка в заповед за откриване на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи — сепарирани отпадъци

Font size: A A A back
Posted on:
Valid till: Tuesday, 28 February 2023, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 492 Last changed: 16:42:09, 14 February 2023