Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“

Font size: A A A back
Posted on:
Valid till: Wednesday, 14 December 2022, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 551 Last changed: 11:43:59, 06 December 2022