Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“

Posted on:
Valid till: Wednesday, 15 February 2023, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 524 Last changed: 11:37:24, 07 February 2023