Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани отпадъци от дейността на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“

Font size: A A A back
Posted on:
Valid till: Wednesday, 13 April 2022, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 788 Last changed: 09:58:20, 04 April 2022