Провеждане на консултации по Задание за определяне на обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на ПУП-ПП за трасе на пътна връзка от о.т. 209 по плана на ж.к. „Меден Рудник“, гр. Бургас до републикански път I-9 „ГКПП Дуранкулак – Бургас – ГКПП

Posted on: Tuesday, 19 March 2024, 14:29
Valid till:

Файлове:

Задание ЕО .pdf
Номер: Задание ЕО .pdf
Дата: 19.03.2024 / 15:30

Download as PDFDownload as PDF Views: 148 Last changed: 15:30:30, 19 March 2024