Разгледани заявления от комисията по чл.5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за използването на спортните обекти – общинска собственост на територията на Община Бургас

Font size: A A A back
Posted on: Friday, 25 March 2022, 11:10
Valid till:
Download as PDFDownload as PDF Views: 1239 Last changed: 14:01:27, 25 March 2022