Съобщение до Боряна Илчева, Деница Петкова, Румяна Кифер, "Унибилд Инженеринг"ЕООД, Тодор Димитров за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР, землище на гр.Бургас по КККР на гр.Бургас

Font size: A A A back
Posted on: Wednesday, 13 September 2023, 11:35
Valid till: Wednesday, 27 September 2023, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 232 Last changed: 11:39:52, 13 September 2023