Съобщение до "БУРГАС СПОРТ" ООД за издадена заповед за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II, кв.4а по плана на ж.к.“Зорница“

Font size: A A A back
Posted on: Friday, 8 January 2021, 00:00
Valid till: Tuesday, 2 February 2021, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 706 Last changed: 09:58:38, 18 February 2021