Съобщение до Ивайло Фанев за издадена Заповед с която е одобрено измененние на ПУП-ПРЗ, местност "Черня бряст", землище на гр.Бургас

Posted on: Thursday, 8 April 2021, 00:00
Valid till: Thursday, 22 April 2021, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 1175 Last changed: 15:43:58, 08 April 2021