Съобщение до Миланка Авджиева и Ваня Которова за изготвен проект за ПУП-РУП на УПИ I-603, кв.23 по плана на в.з.Минерални бани

Font size: A A A back
Posted on: Thursday, 15 September 2022, 09:28
Valid till: Thursday, 29 September 2022, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 255 Last changed: 09:30:13, 15 September 2022