Съобщение до наследници на Каля Петрова: Марийка Атанасова за изменение на ПНИ на с.о."Каптажа", землище с.Изворище

Posted on: Wednesday, 17 March 2021, 00:00
Valid till: Monday, 29 March 2021, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 1099 Last changed: 10:55:20, 17 March 2021