Съобщение до наследниците на Стамат Костов Михов относно искане за изменение на регистъра към ПНИ на с.о. "Каптажа" с.Изворище

Posted on: Thursday, 25 February 2021, 00:00
Valid till:
Download as PDFDownload as PDF Views: 1303 Last changed: 16:51:17, 11 February 2021