Съобщение до Пенка Алексиева за издадена заповед, с която е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ, землище кв.Банево

Font size: A A A back
Posted on: Friday, 30 July 2021, 00:00
Valid till: Monday, 12 July 2021, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 377 Last changed: 14:37:30, 30 July 2021