Съобщение до Руси Кънчев и Никола Кънчев за одобрен порект за ПУП-ПРЗ по КК на гр.Бургас, находящ се в кв.24 по плана на ПЗ"Север"

Posted on: Friday, 5 February 2021, 00:00
Valid till: Thursday, 18 February 2021, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 1076 Last changed: 11:03:53, 05 February 2021