Съобщение до съсобственици на ПИ, находящ се в местност Лозята, землище на кв.Банево, гр.Бургас

Posted on: Wednesday, 24 February 2021, 00:00
Valid till: Tuesday, 9 March 2021, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 1196 Last changed: 13:57:48, 24 February 2021