Съобщение до съсобственици на поземлен имот в местността Лозята, землище на кв. Банево

Posted on:
Valid till: Wednesday, 10 March 2021, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 1406 Last changed: 16:08:34, 24 February 2021